Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Lekcja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach.

W dniu 15.11.2017  roku uczniowie ZS w Oleszycach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej  w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach.

bibliotekaCelem  lekcji było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyków u uczniów korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza.

Uczniowie wysłuchali również informacji na temat blioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek.  Pani Ewa Kaczmarczyk zapoznała także  młodzież z warsztatem informacyjnym oraz zaprezentowała literaturę znajdującą się w zbiorach biblioteki.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055