Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018


„Książka, nierozdzielny towarzysz,

kniga

przyjaciel bez interesu,

domownik bez uprzykrzenia”

                                                                Ignacy Krasicki


  Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z ciekawych zbiorów biblioteki szkolnej. Tradycyjnie proponujemy wypożyczenia do domu i możliwość pracy z książką, czasopismem oraz korzystania z pracowni komputerowej.

   Wasze konta czytelnicze są już aktywne, a lektury i „coś do poczytania” znajdziecie u nas na pewno.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055