Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Znalezione obrazy dla zapytania dzień bezpiecznego internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu od 2004 roku służy propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem DBI w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka.

DBI 2018 obchodzony będziemy 6 lutego pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci.

KALENDARIUM ROCZNIC 2018

LUTY

 • 2.02 DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA
 • 2.02 155. rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny, pseud. Žmogus, Maro, Weryho (1863 – 1944) – polskiej pisarki, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego
 • 3.02 550. rocznica śmierci Johannesa Gutenberga (ok. 1399 – 1468) – niemieckiego złotnika i wynalazcy druku
 • 6.02 100. rocznica śmierci Gustawa Klimta (1862 – 1918) – austriackiego malarza, symbolisty
 • 7.02 35. rocznica śmierci Linwood Vrooman Carter (1930 – 1988) – amerykańskiego pisarza, autora powieści science fiction i fantasy
 • 9.02 60. rocznica urodzin Henryka Sawki 1958 – ) – polskiego rysownika i satyryka
 • 11.02 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH ustanowiony w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II
 • 11.02 55. rocznica śmierci Sylvii Plath (1932 – 1963) – amerykańskiej poetki, pisarki i eseistki, zaliczanej do grona tzw. poeto w wyklętych
 • 12.02 220. rocznica śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 – 1798) – króla Polski
 • 13.02 135. rocznica śmierci Richarda Wagnera (1813 –1883) – niemieckiego kompozytora, poety i teoretyka sztuki
 • 16.02 35. rocznica śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny (1888 – 1983) – polskiej poetki, prozaika, dramaturga i tłumaczki
 • 16.02 260. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 –1841) – polskiego poety, satyryka, dramatopisarza, powieściopisarza, pamiętnikarza, działacza politycznego i kulturalnego
 • 17.02 55. rocznica urodzin Michaela Jordana (1963 – ) – amerykan skiego koszykarza
 • 17.02 345. rocznica śmierci Jeana Baptiste´a Moliera (fr. Moličre), włas c. Jean Baptiste Poquelin (1622 – 1673) – jednego z najwybitniejszych komediopisarzy w historii literatury francuskiej
 • 19.02 60. rocznica urodzin Helen Fielding (1958 – ) – angielskiej pisarki i dziennikarki
 • 19.02 545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) – polskiego astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy s wiata
 • 21.02 115. rocznica urodzin Anaďs Nin (1903 – 1977) – francuskiej pisarki pochodzenia hiszpańskiego
 • 22.02 35. rocznica śmierci Mieczysława Jastruna (1903 – 1983) – polskiego poety, prozaika, eseisty, tłumacza
 • 22.02 230. rocznica urodzin Arthura Schopenhauera (1788 –1860) – niemieckiego filozofa
 • 24.02 555. rocznica urodzin Pico della Mirandola (1463 – 1494) – włoskiego filozofa, uczonego, pisarza, wybitnego przedstawiciela włoskiego odrodzenia
 • 24.02 35. rocznica śmierci Tennessee Williamsa (własc. Thomas Lanier Williams) (1911 – 1983) – amerykańskiego dramatopisarza
 • 24.02 90. rocznica powstania Biblioteki Narodowej w Warszawie (1928)
 • 25.02 75. rocznica urodzin George´a Harrisona (1943 – 2001) – angielskiego muzyka rockowego, członka legendarnej grupy The Beatles
 • 27.02 85. rocznica urodzin Aleksandra Minkowskiego (1933 – ) – polskiego pisarza, reportażysty i scenarzysty filmowego
 • 27.02 105. rocznica urodzin Irwina Shawa (1913 – 1984) – amerykańskiego powieściopisarza i nowelisty
 • 28.02 40. rocznica śmierci Janusza Meissnera (1901– 1978) – polskiego pisarza, lotnika
 • 28.02 195. rocznica urodzin Juliusza Ligonia (1823 – 1889) – śląskiego poety ludowego, działacza narodowego

WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LUBACZOWIE

foto 1W dniu 30.11.2017  roku uczniowie ZS w Oleszycach uczestniczyli w spotkaniu  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.

Podczas spotkania wysłuchali  informacji na temat biblioteki, literatury znajdującej się w jej zbiorach oraz korzystania z jej księgozbioru. 

               

foto 2

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"

W dniu 20.11.2017 roku    uczniowie ZS w Oleszycach  uczestniczyli w warsztatach  prowadzonychwarsztaty w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Oleszycach na temat: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”  w ramach akcji "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi".

Celem warsztatów  było zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Uczniowie definiowali  pojęcie „mowa nienawiści”, analizowali wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego. Rozmawiali także o tolerancji i poszanowaniu godności innych osób. 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055